Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu cùng với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, mừng Tết Nhâm Dần 2022.