Hà Nội

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tư liệu

Sáng 15/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh - Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo.

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, ngày 20/4/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 948-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa gồm 20 thành viên với nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tại 2 khu di tích quốc gia đặc biệt của Thủ đô.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư các dự án trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa.

Tính đến nay, trung tâm đã triển khai thực hiện 20 dự án tại khu sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa, bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng, sự nghiệp, chống xuống cấp và nguồn phí được để lại của đơn vị. Trong đó, có 13/20 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và quyết toán dự dự án hoàn thành theo quy định và 7 dự án đang triển khai.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố cho phép trung tâm xây dựng đề án tăng mức thu phí lệ phí tham quan và thu dịch vụ tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa trình HĐND thành phố; đề nghị thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có chủ trương mở rộng và tăng thời lượng chương trình học tập ngoại khóa tại các nhà trường, gắn với việc tìm hiểu các di tích lịch sử của Thủ đô, đặc biệt là Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phát huy giá trị di sản...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai các dự án của cả khu di sản Hoàng thành Thăng Long, trong đó tập trung vào phục dựng Điện Kính Thiên trên cơ sở, căn cứ khoa học; tạo sự đồng thuận, thống nhất về mặt nhận thức bằng tăng cường truyền thông trong và ngoài nước về vấn đề này.

“Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa cần lưu ý 3 nội dung chính là các công tác xây dựng dự án, nội dung chi tiết các dự án và toàn bộ các mối quan hệ, truyền thông xung quanh các dự án” - Phó Bí thư Thành ủy nói.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa phải được xây dựng chi tiết, cụ thể, làm sao để đưa các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó các dự án phải có các thành phần ưu tiên, lộ trình kèm theo, đồng thời truyền thông rộng rãi để tạo sự đồng thuận.

Đối với bảo tồn, tôn tạo Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu việc xây dựng các dự án bảo tồn, phục dựng cần phải nghiên cứu chặt chẽ trên cơ sở khoa học, khảo cổ, từ đó tạo sự đồng thuận trong các chuyên gia, nhân dân.

Khánh Linh