Phiên đấu giá cổ phần SESCO với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 1.323.000 cổ phần, tương đương 26,46% vốn điều lệ của SESCO và 100% vốn góp của VIMC tại SESCO. Giá khởi điểm là 22.300 đồng/cổ phần.

Tại phiên đấu giá có sự tham gia của 2 nhà đầu tư cá nhân. Với giá đấu thành công bình quân là 22.300 đồng/ cổ phần, toàn bộ 1.323.000 cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán thành công với tổng giá trị bán được là hơn 29,5 tỷ đồng.

Tổng công ty Hàng hải bán đấu giá thành công tại SESCO
Ảnh minh họa

Được biết, SESCO hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải biển và viễn dương, hiện đang sở hữu 1 tàu biển có trọng tải trên 13.316 tấn, tuổi tàu bình quân là 12 tuổi, chủ yếu hoạt động ở khu vực Đông Nam Á và Bắc Á.

Vốn điều lệ thực góp hiện tại của SESCO là 50 tỷ đồng. Trong đó, ngoài VIMC, còn có 4 cổ đông lớn khác bao gồm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ (nắm giữ 8,82%) và 3 cổ đông cá nhân trong nước (nắm giữ 67,73%)./.