Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) điện cho các cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão Noru.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó với bão Noru

Công điện số 04/CĐ-TCDT về ứng phó với cơn bão Noru.

Cụ thể, các cục DTNN nêu trên thực hiện: tổ chức trực ban 24/24 giờ, nắm bắt thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản, kho và hàng dự trữ quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra tài sản, kho chứa hàng dự trữ quốc gia; kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia; nhất là các điểm kho nằm tại các địa hình thấp, trũng có thể xảy ra ngập lụt;

Triển khai xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ, thời gian của Tổng cục DTNN đã quy định;

Đối với các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, cục trưởng cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia khi nhập, xuất kho./.