Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Vũ Xuân Bách đã trao Quyết định số 116/QĐ-TCDT về việc điều động, bổ nhiệm bà Khiếu Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, kể từ ngày 12/4/2024.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp vụ
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Vũ Xuân Bách đã trao Quyết định cho bà Khiếu Thị Hương giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, kể từ ngày 12/4/2024. Ảnh: Đức Minh

Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách cũng đã trao quyết định số 168/QĐ-TCDT về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Thao, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị kiêm Kế toán trưởng Tổng cục DTNN giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp vụ
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Vũ Xuân Bách đã trao Quyết định cho ông Trần Quốc Thao giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, kể từ ngày 12/4//2024. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách chúc mừng các cán bộ được phân công nhận nhiệm vụ mới, đây cũng là sự tin tưởng của tập thể lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước đối với các cá nhân.

Theo Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách, các cán bộ nhận nhiệm vụ mới đều là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian công tác lâu năm trong ngành Dự trữ, trải qua nhiều ví trí công tác, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, kế toán, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị 2 đồng chí tân Vụ trưởng ngay sau khi nhận nhiệm vụ tổ chức họp, phân công trong tập thể lãnh đạo vụ, tích cực phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân cùng với tập thể lãnh đạo, công chức của đơn vị đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất thực hiện các công việc đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao phó./.