gạo dự trữ quốc gia, covid-19

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: Khánh Huyền

Chiều ngày 16/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) liên tiếp có các công văn hỏa tốc (số 1320/TCDTNN-QLHDT; số 1321/TCDTNN-QLHDT; 1322/TCDTNN-QLHDT gửi UBND 3 tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng tiếp nhận 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tổng cục DTNN đề nghị UBND 3 tỉnh trên sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận số gạo trên cho các đối tượng được hỗ trợ gạo, đảm bảo đúng định mức theo quy định; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương phối hợp với các Cục DTNN khu vực trong việc giao, nhận gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cũng trong chiều ngày 16/8, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo 2 Cục DTNN khu vực: Tây Nam Bộ; Đông Nam Bộ xuất cấp gạo từ nguồn DTQG cho 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bình Phước, Bạc Liêu để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, tại các quyết định số 501/QĐ-TCDT và số 502/QĐ-TCDT, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN Tây Nam Bộ thực hiện xuất cấp không thu tiền 2.921,085 tấn gạo và 636,975 tấn gạo từ nguồn DTQG, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Bạc Liêu.

Tại Quyết định số 504/QĐ-TCDT, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN Đông Nam Bộ thực hiện xuất cấp không thu tiền 599,74 tấn gạo từ nguồn DTQG, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Bình Phước.

Các Cục DTNN trên hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 31/8/2021.

Được biết, trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1409QĐ-TTg ngày 16/8/2021, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho 3 tỉnh miền Nam: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19./.

Đức Minh