Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Hồng Vân.
Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Hồng Vân.

Cụ thể, phụ lục II là Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan đính kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu phát hành, với điều kiện phải đáp ứng quy định tại các Hiệp định thương mại tự do tương ứng.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ vào quy định tại các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.