tổng cục thuế

Toàn cảnh cuộc họp với các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư ngành điện. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Vũ Xuân Bách – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định, cơ quan thuế luôn cầu thị, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn với doanh nghiệp. Cuộc họp ngày hôm nay với mục đích cùng với các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ngành điện cùng bàn, kiến nghị với cơ quan cấp trên giải pháp tháo gỡ về mặt thủ tục hành chính.

Ông Vũ Xuân Bách nhấn mạnh, vướng mắc của doanh nghiệp không phải do cơ quan thuế mà nằm ở chính sách, bao gồm quy định pháp luật về thuế cũng như pháp luật về các chuyên ngành hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Tổng cục Thuế cũng đang rất cố gắng cùng doanh nghiệp nghiên cứu chính sách, tìm ra định hướng, tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp đồng hành cùng Tổng cục Thuế để đưa ra giải pháp tháo gỡ để hoàn thuế GTGT kịp thời, ông Bách chia sẻ.

Theo ông Vũ Xuân Bách, quy định pháp luật nêu rõ, để được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư ngành điện thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một trong những thủ tục cơ sở kinh doanh phải có là giấy phép hoạt động điện lực.

Trong thực tế, các dự án đầu tư trong ngành điện thường kéo dài và trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động thì chưa được cấp giấy phép hoạt động điện lực, dẫn đến doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư khiến nhiều dự án đầu tư gặp khó khăn về vốn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Luật Thuế GTGT, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư, đang trong giai đoạn đầu tư thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư.

Luật cũng quy định cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

Cụ thể, dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo quy định của Luật Đầu tư thì hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Pháp luật về đầu tư cũng quy định điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức: Giấy phép; giấy chứng nhận đủ điều kiện; chứng chỉ hành nghề; chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; văn bản xác nhận; các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật; các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản và mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp các văn bản quy định hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định.

Đối với lĩnh vực điện lực theo quy định của pháp luật về điện lực thì phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực và hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định của Luật Điện lực là một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Luật Điện lực giao Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với từng lĩnh vực hoạt động điện lực.

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện gồm 10 thủ tục và chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực./.

Đức Minh