lan đột biến

Ảnh minh họa.

>> Sự thật thương vụ giao dịch lan đột biến giá trị ‘khủng’: Cơ quan thuế lên tiếng

>> Vụ lan đột biến giá 250 tỷ đồng: Cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh

Văn bản của Tổng cục Thuế cho biết, thời gian vừa qua xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội, báo mạng phản ánh về các giao dịch mua bán “lan đột biến” với giá trị lớn, gần đây nhất là tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Để làm rõ về vấn đề này, đồng thời để có cơ sở cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nắm bắt tình hình về các giao dịch mua bán “lan đột biến” trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế và xử lý quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Văn bản của Tổng cục Thuế cũng cho biết, đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Còn trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp Thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp Thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), văn bản của Tổng cục Thuế chỉ rõ, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “lan đột biến” thì thuộc đối tượng phải nộp Thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “lan đột biến” đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi tại khoản 2, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế) thì được miễn thuế TNDN theo quy định.

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán “lan đột biến” thì thuộc diện điều chỉnh của thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5%.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác, thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và được miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12.

Văn bản của Tổng cục Thuế yêu cầu, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định pháp luật thuế và pháp luật có liên quan thực hiện công tác quản lý thuế đối với giao dịch mua bán “lan đột biến” tại địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nhật Minh