Tổng cục Thuế làm việc với IMF về thuế tối thiểu toàn cầu
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Buổi làm việc nhằm thảo luận về dự thảo báo cáo trình bày về các thông lệ tốt nhất trong việc thực hiện trụ cột ở các nước đang phát triển và dự kiến thảo luận về ước tính số thu từ việc thực hiện Trụ cột 2 của Việt Nam dựa trên các dữ liệu công khai sẵn có.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, Tổng cục Thuế Việt Nam đã và đang có những nỗ lực trong đầu tư công nghệ hiện đại hoá để phục vụ cho công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế rất vui mừng khi biết IMF có sự quan tâm đến những chính sách của Việt Nam nói chung và đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu việc triển khai áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu theo khuyến nghị của tổ chức OECD.

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, trong bối cảnh Tổng cục Thuế đang dự thảo trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội về thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam thì việc IMF có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với Tổng cục Thuế là một nội dung có tính chất tham vấn chia sẻ kinh nghiệm rất quý giá trong quá trình xây dựng chính sách mới đối với Việt Nam.

Tổng cục Thuế làm việc với IMF về thuế tối thiểu toàn cầu

Bà Thornton Matheson khẳng định, IMF sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế Việt Nam trong quá trình nghiên cứu chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Thornton Matheson - chuyên gia tư vấn hỗ trợ của IMF cho biết, IMF hiểu rằng Việt Nam đang có những nỗ lực trong việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. IMF đã soạn dự thảo sơ bộ báo cáo kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế gửi Tổng cục Thuế, trong đó có những thông lệ tốt nhất của các quốc gia đang phát triển trong việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

“Dựa vào đó, Tổng cục Thuế Việt Nam có thể so sánh và phân tích cách tiếp cận của các nước trong việc triển khai thuế tối thiểu toàn cầu, cũng như những tác động đến các chính sách thu hút đầu tư đối với quốc gia có cùng điều kiện hoàn cảnh tương đồng với Việt Nam” - bà Thornton Matheson chia sẻ.

Theo bà Thornton Matheson, kế hoạch của Đoàn công tác IMF trong những ngày tới sẽ tập trung nghiên cứu thông tin mới được tiếp nhận từ Tổng cục Thuế cùng các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo, số liệu, thông tin liên quan đến cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý thuế, từ đó IMF sẽ nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo bao gồm những kinh nghiệm quốc tế nói chung và những kiến nghị phụ hợp với bối cảnh riêng của Việt Nam./.