doanh-nghiệp-chủ-động-sản-xuất-kinh-doanh

Được gia hạn nộp thuế doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính vượt qua khó khăn trong đại dịch. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ số liệu trên hệ thống TMS, lũy kế đến ngày 6/8/2021, tổng số đơn đề nghị gia hạn là 137.118 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, có 118.143 doanh nghiệp, tổ chức nộp đơn; có 18.975 cá nhân nộp đơn.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 67.194 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 35.741 tỷ đồng, trong đó: tháng 3 là 7.458 tỷ đồng, tháng 4 là 6.992 tỷ đồng, tháng 5 là 6.123 tỷ đồng, tháng 6 là 7.084 tỷ đồng, quý I là 3.890 tỷ đồng, quý II là 4.191 tỷ đồng.

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý I/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 20% số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 29.346 tỷ đồng. Thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn 261 tỷ đồng; tiền thuê đất là 1.844 tỷ đồng.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế cho rằng, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất như liều thuốc trợ lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp./.

Văn Tuấn