Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số tiền nợ thuế do cơ quan thuế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý tính đến thời điểm 30/9/2021 là hơn 2.049 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 (tương ứng với 1%); nhưng giảm gần 81 tỷ đồng so với 31/8/2021, tương ứng 4%.

Trong đó, nợ có khả năng thu khoảng 1.257 tỷ đồng, giảm khoảng 83 tỷ đồng so với thời điểm 31/8/2021.

Nợ thuế đang xử lý khoảng 512,2 tỷ đồng, tăng khoảng 98 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020.

Tổng tiền nợ thuế ở Vĩnh Phúc khoảng 2.049 tỷ đồng
Hoạt động tại bộ phận 1 cửa của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Huyền

Nợ khó thu hơn 270,4 tỷ đồng, giảm khoảng 100,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. Đây là các khoản nợ của các doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh).

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, số tiền nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh là do cơ quan thuế các cấp ở Vĩnh Phúc thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, theo Nghị quyết số 94/2019/QH của Quốc hội.

Cũng theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 30/9/2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, qua đó thu được hơn 457,6 tỷ đồng số nợ đọng của năm 2020 chuyển sang.

Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, các phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, phân loại các khoản nợ để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp thực hiện công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài; cũng như thực hiện đồng bộ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, nhưng người nộp thuế cố tình chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế…

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế Vĩnh Phúc đã ban hành 791 quyết định cưỡng chế nợ thuế với tổng số tiền khoảng 1.750 tỷ đồng (bao gồm cưỡng chế qua tài khoản, cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn).