Theo đó, tổng doanh thu du lịch trong tháng 1/2015 ước đạt 7.794 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Với định hướng phát triển du lịch trong năm 2015 và những năm kế tiếp đó là thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, đẩy mạnh liên kết vùng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Du lịch TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm với môi trường”.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa giải trí kết hợp với phát triển du lịch, xây dựng thành phố trở thành một trung tâm du lịch nhiều loại hình của cả nước và khu vực. Tiếp đó sẽ đẩy mạnh các chương trình xúc tiến du lịch, chương trình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương và các quốc gia trong khu vực; nâng cao chất lượng các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức định kỳ và các sản phẩm du lịch thể hiện đặc trưng của thành phố như: Triển lãm quốc tế du lịch 2015, ngày hội du lịch,sản phẩm tuyến du lịch đường sông, các chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch,…

Trong năm 2015, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu doanh thu du lịch đạt 98.280 tỷ đồng, tổng khách du quốc tế đạt khoảng 4,7 triệu lượt và 19,3 triệu lượt khách du lịch nội địa./.

Thảo Dương