biên chế

Trung bình 1 công chức tại TP. Hồ Chí Minh phục vụ bình quân 346 người (tính luôn cả số biên chế phường, xã, thị trấn), cao hơn gấp 2 lần so với cả nước là 152 người

Trên cơ sở tình hình thực tế và quy mô phát triển của TP. Hồ Chí Minh so với các tỉnh, thành phố khác; số biên chế công chức thực tế có tại các sở - ban - ngành, quận - huyện của Thành phố hiện nay còn thiếu rất nhiều so với biên chế được Trung ương giao hàng năm. Trong thời gian qua, dù đã rất cố gắng thực hiện tinh giản biên chế (mỗi năm giảm 2% theo lộ trình), tạm ngừng tuyển dụng mới công chức để giảm tối đa biên chế và thực hiện xã hội hóa, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng vẫn gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu biên chế công chức hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tầng lớp xã hội.

Do đó, để đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc tại thành phố, triển khai thực hiện tốt Đề án Chính quyền đô thị, TP. Thủ Đức, đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội, tăng tỷ lệ nộp ngân sách cho Trung ương và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, UBND thành phố đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ ghi nhận, giao bổ sung số lượng biên chế hành chính năm 2021 cho thành phố là 10.735 công chức và giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định 68, Nghị định 161 cho thành phố là 109.689 người để đáp ứng yêu cầu công tác khám, sàng lọc, chữa bệnh; mở rộng quy mô trường, lớp, tuyển dụng đội ngũ nhân viên y tế, giáo viên đảm bảo 100% học sinh đến tuổi đi học được đến trường.

Đồng thời, tạm thời duy trì biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù để chuyển đổi dần sang công chức đối với số viên chức đủ điều kiện và chấm dứt vào năm 2025.

Tính đến nay, toàn TP. Hồ Chí Minh có 17 sở; 14 cơ quan ngang sở; 24 quận - huyện; 1.806 đơn vị sự nghiệp và 23 hội đặc thù.

Trung bình 1 công chức tại TP. Hồ Chí Minh phục vụ bình quân 346 người (tính luôn cả số biên chế phường, xã, thị trấn), cao hơn gấp 2 lần so với cả nước là 152 người. Trong đó, bình quân dân số trên 1 đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố cao hơn so với bình quân dân số trên 1 đơn vị hành chính cấp huyện của cả nước là 239.015 người./.

Theo Dangcongsan.vn