TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia làm thất thu ngân sách nhà nước
Một góc Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia. Ảnh: Quang Phương

Xác định tiền thuê đất chu kỳ 5 năm không chính xác

Kết luận Thanh tra số 121/TB –TTTP-P1 của Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra những sai phạm của Ban Quản lý (BQL) Khu công nghệ cao và chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao, tại Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia.

Theo kết luận trên, BQL Khu công nghệ cao đã thiếu kiểm tra, rà soát dẫn đến trong tổng diện tích đất mà BQL Khu công nghệ cao bàn giao cho Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao (Công ty Công nghệ cao) để thực hiện dự án còn khoảng l,9 ha diện tích đất của 2 hộ dân chưa được bồi thường.

Việc này có phần trách nhiệm của UBND quận 9 (nay là TP. Thủ Đức) đã không bám sát, thiếu chặt chẽ khi tiến hành kê khai, kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất để thực hiện công tác việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn Khu công nghệ cao.

BQL Khu công nghệ cao chưa xác định đúng diện tích đất cho thuê, thời điểm tính tiền thuê đất dẫn đến việc xác định số tiền thuê đất phải thu (chu kỳ 5 năm từ 2014-2018) không chính xác, chậm xác định số tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm tiếp theo (từ năm 2019-2023). Điều đó dẫn đến việc Công ty Công nghệ cao vẫn chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2019 đến nay, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, BQL Khu công nghệ cao phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án có một số nội dung chưa phù hợp với quy chuẩn và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Cụ thể: Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao giai đoạn II tỷ lệ 1/2000 tại quận 9 không đảm bảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD; hệ số sử dụng đất toàn dự án (0,98 lần), thấp hơn so với quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, bố trí tầng cao và chức năng ở tại một số vị trí không phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000; mật độ xây dựng một số ô phố vượt so với quy hoạch chi tiết (QHCT) 1/2000; tầng cao công trình tối đa của ô phố H4, H5 là 16 tầng, vượt so với QHCT 1/2000; hệ số sử dụng đất các ô phố SI-1, SI-3, S4-2, S4-3, HI-2 vượt so với QHCT 1/2000….

Hơn nữa, trước khi phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, BQL Khu Công nghệ cao có lấy ý kiến và được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất bằng văn bản (riêng đối với chỉ tiêu quy mô dân số, Sở Quy hoạch - Kiến trúc không có ý kiến do tại thời điểm đó chưa có quy định pháp luật về tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ tiêu quy hoạch áp dụng cho đối tượng Nhà ở chuyên gia trong Khu công nghệ cao).

BQL Khu công nghệ cao buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để chủ đầu tư ký kết hợp đồng cho thuê nhà có một số trường hợp không đúng đối tượng, không đảm bảo về thời hạn cư trú trong Khu công nghệ cao; cần phải chấn chỉnh, khắc phục ngay đảm bảo sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.

Ngoài ra, BQL Khu công nghệ cao thực hiện thu phí an ninh trật tự đối với Công ty Công nghệ cao khi chưa được sự chấp thuận của UBND thành phố, chưa thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính là chưa đảm bảo quy định.

Các tồn tại, sai sót, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch, xây dựng và môi trường, Trưởng BQL các dự án đầu tư - xây dựng thời kỳ có liên quan; Trưởng BQL Khu công nghệ cao thời kỳ có liên quan chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu; Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai sót trong phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia làm thất thu ngân sách nhà nước
Dự án Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia vẫn còn phần lớn diện tích đất chưa được xây dựng. Ảnh: Quang Phương

Yêu cầu thanh lý các hợp đồng không phù hợp

Ngoài BQL Khu công nghệ cao, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những sai phạm liên quan đến chủ đầu tư Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia là Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao.

Trong đó, Công ty Công nghệ cao đã thực hiện hành vi cho thuê bất động sản hình thành trong tương lai khi chưa nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án, là không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Công ty ký hợp đồng cho thuê nhà không đúng đối tượng được cư trú trong Khu công nghệ cao (17 trường họp, 28 trường họp đối tượng thuê nhà không đến làm việc theo giấy mời của Thanh tra thành phố, cần phải tiếp tục xác minh, làm rõ), thời hạn cho thuê nhà không phù hợp với thời hạn làm việc của người lao động tại Khu công nghệ cao là không thực hiện đúng quy định tại Điều 25 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu công nghệ cao.

Ký 2 hợp đồng với 4 cá nhân mà không xác định rõ nhu cầu thực tế của người thuê nhà.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư ký hợp đồng cho thuê nhà ở dài hạn (đến hết thời hạn thuê đất của dự án), không căn cứ thời gian làm việc của người thuê nhà là không thực tế, không đúng quy định cần phải chấn chỉnh, khắc phục ngay.

Sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao thời kỳ có liên quan.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kiến nghị xử lý những sai phạm trên bằng cách: giao BQL Khu công nghệ cao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý từng thời kỳ có liên quan đến những sai sót, vi phạm đã nêu; đề xuất hình thức xử lý cụ thể đối với chủ đầu tư đối với những sai phạm đã nêu tại kết luận thanh tra.

Đối với chủ đầu tư dự án, cần phối hợp với BQL Khu công nghệ cao thực hiện rà soát các trường hợp đã ký hợp đồng đảm bảo đúng đối tượng thuê nhà đúng theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, đúng quy định pháp luật; thời hạn cho thuê phải căn cứ thời gian làm việc của người thuê nhà tại Khu công nghệ cao; thanh lý hợp đồng đối với các đối tượng không được cư trú trong Khu Công nghệ cao.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh giao Chánh Thanh tra theo dõi, đôn đốc, giám sát và xử lý sau thanh tra đối với kết luận thanh tra nêu trên theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.