thue tphcm

Cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh ĐD

Trong đó, số DN và tổ chức nộp giấy đề nghị gia hạn thuế, tiền sử dụng đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ là 24.168 đơn vị, với số tiền thuế gia hạn 12.831 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng 4.829 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm 2019 là 3.153 tỷ đồng; tiền thuê đất là 1.741 tỷ đồng.

Đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, số giấy gia hạn đã nộp trên hệ thống là 17.330 lượt, với số tiền thuế xin gia hạn là 171 tỷ đồng.

Về tình hình phối hợp với UBND các quận, huyện, UBND các phường, xã, thị trấn triển khai hỗ trợ cá nhân kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngưng nghỉ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, cơ quan thuế đã nhận được 2.216 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do các cá nhân kinh doanh gửi và 2.061 hồ sơ do UBND phường, xã chuyển gửi.

Toàn bộ số, cơ quan thuế đã thẩm định được 1.704 hồ sơ, trong đó có 1.239 hồ sơ thuộc diện được hỗ trợ và 465 hồ sơ không thuộc diện được hỗ trợ.

Ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cục Thuế TP tiếp tục kiến nghị các chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế để UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất các chính sách hỗ trợ DN, cá nhân kinh doanh trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn, với UBND các quận, huyện để triển khai các biện pháp hỗ trợ DN, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh hiện có 255.904 DN, tổ chức và 43.778 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Riêng về cá nhân kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngưng nghỉ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, số lượng dự kiến được hỗ trợ là khoảng 47.561 người./.

Đỗ Doãn