anh moi

Thi công điện tại huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Cụ thể, thời gian giảm giá điện và giảm tiền điện cho 2 nhóm đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm 2021 kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Nhóm đối tượng thứ nhất gồm các cơ sở lưu trú du lịch, sẽ được giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương.

Nhóm đối tượng thứ hai là các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, ngành điện sẽ không thu phí và miễn 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Gia Cư