hung

Ảnh minh họa

Tuần lễ này được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN và TNDN năm 2013.

Cụ thể, Tuần lễ "Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN-TNDN năm 2013" được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức với những hình thức sau:

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho NNT về các trường hợp phải quyết toán thuế, hồ sơ thủ tục quyết toán thuế; cách lập và gửi hồ sơ quyết toán; địa điểm quyết toán; cách tính thuế qua bảng tài liệu tóm tắt (hình thức tuyên truyền phổ biến: đưa lên trang thông tin điện tử của cục thuế, đăng tải trên một số báo đài và phát cho DN trong đợt tập huấn quyết toán thuế để phổ biến lại cho NNT).

Tổ chức tập huấn cho các đại lý thuế và công ty dịch vụ tư vấn thuế thống nhất việc thực hiện chính sách thuế, nội dung hỗ trợ NNT quyết toán thuế năm 2013, cách thức nhận và nộp hồ sơ đến cơ quan thuế.

Sử dụng các bảng thông tin (cỡ chữ lớn) đặt tại địa điểm hỗ trợ, gồm: các thủ tục, cách kê khai hồ sơ quyết toán thuế, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán.

Tổ chức bàn hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp về quyết toán thuế từ chính sách, đến việc lập tờ khai, cách gửi file, kiểm tra dữ liệu và nhận tờ khai tại chỗ.

Tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến về “Quyết toán thuế” với bạn đọc một số báo.../.

Minh Đức