TP. Hồ Chí Minh lập Tổ kiểm tra liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
Cửa hàng xăng dầu tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Theo đó, UBND thành phố (TP) giao Cục Thuế TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra liên ngành về việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; kiểm tra việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế; xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an và các cơ quan liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử, tình hình kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu./.

Tại TP. Hồ Chí Minh hiện có 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, 01 thương nhân làm tổng đại lý, 29 đại lý bán lẻ và 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hệ thống kho dự trữ xăng dầu hiện nay trên địa bàn thành phố có công suất chứa khoảng 1,2 triệu m3.