Cụ thể về số ngân sách tăng thêm qua công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng năm 2024, lãnh đạo Cục Thuế thành phố cho biết, toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra 2.099 hồ sơ kê khai thuế, với số thuế khai bổ sung và ấn định là 285,8 tỷ đồng, tăng 10,5% (so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, số hồ sơ phải khai bổ sung là 412, số hồ sơ phải ấn định thuế là 1.662, số hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra doanh nghiệp là 25; giảm lỗ 24,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ 21,2 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Ngân sách tăng thu gần 800 tỷ đồng từ phát hiện vi phạm thuế
Tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Riêng về kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, cơ quan thuế đã thực hiện 2.764 lượt, giảm 24%, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 725,5 tỷ đồng, giảm 3%. Số thu bình quân/1 hồ sơ kiểm tra đạt 262,5 triệu đồng, tăng 32%; giảm lỗ 2.468 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 173 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách nhà nước 397 tỷ đồng.

Còn về công tác thanh tra, cơ quan thuế thành phố đã thực hiện được 26 lượt, giảm 81%, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 71,7 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ; giảm lỗ 710,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 37,2 tỷ đồng. Số thuế đã thu nộp ngân sách nhà nước 50,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, toàn đơn vị hiện đang đẩy mạnh công tác chống thất thu như tăng cường đối chiếu, rà soát hóa đơn; xử lý các hồ sơ hoàn thuế còn tồn đọng được đoàn Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội giám sát; xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề chống thất thu và đôn đốc thu hồi nộp ngân sách thành phố khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc TP. Hồ Chí Minh…