Người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tối đa 1 tỷ đồng/người
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh Sơn Nam

Theo đó, TP. HCM hỗ trợ ban đầu tối đa 100 triệu đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu chỉ áp dụng 1 lần và được thực hiện cho lần ký hợp đồng đầu tiên.

Về thu nhập hàng tháng, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động và được hưởng mức thu nhập từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hằng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định pháp luật. Việc áp dụng mức thu nhập cụ thể cho từng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tương xứng với trình độ, năng lực và uy tín cá nhân.

TP. HCM cũng chi khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ. Đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện các công trình, trường hợp công trình do 1 chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện thì 1 công trình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ với giá trị bằng 5% tổng kinh phí ngân sách thành phố chỉ trả cho công trình đó. Tổng mức thu nhập khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tối đa 1 tỷ đồng/người
Một góc trung tâm TP. HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: TL
Trường hợp tổng mức ngân sách thành phố đầu tư cho công trình đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 20 tỷ đồng/công trình thì mức thu nhập khuyến khích tối đa là 1 tỷ đồng/người/công trình.

Trường hợp công trình do nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để cùng nghiên cứu thực hiện, mức thu nhập khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 5% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Mức thu nhập khuyến khích cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng mức thu nhập khuyến khích cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 2 tỷ đồng.

Đối với người có tài năng đặc biệt được thu hút vào các vị trí không yêu cầu phải có công trình thì căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa là 1 tỷ đồng/người.

Ngoài ra, TP. HCM còn hỗ trợ chính sách thuê nhà ở với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút với mức hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/người/tháng./.

Các lĩnh vực TP.HCM thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt gồm:

Công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu (logistics); công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành; nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tế bào gốc; xây dựng và tổ chức quản lý, vận hành trung tâm tài chính của thành phố; xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, gồm: xây dựng và vận hành hệ thống vận tải công cộng sức tải lớn, không gian ngầm, công trình phòng chống thiên tai, xử lý sự cố môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu; vật liệu mới, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện tử cao cấp, công nghiệp vi mạch; công nghệ số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, khoa học tính toán; văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng, hoạch định chính sách công và quản lý nhà nước; dịch vụ công: giáo dục và y tế và các lĩnh vực thu hút khác do HĐND TP.HCM quyết định theo thẩm quyền.