Hải quan TPHCM phát hiện hàng vi phạm trị giá trên 1.300 tỷ đồng
Tổng trị giá hàng hoá vi phạm được Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ trong tháng 5/2023 ước tính trên 432,2 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 110 vụ việc vi phạm, tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 432,2 tỷ đồng.

Luỹ kế 5 tháng, toàn cục đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 957 vụ việc vi phạm. Trong đó, có 1 vụ buôn lậu; 15 vụ vi phạm liên quan đến ma tuý; 29 vụ vi phạm về kiểm soát hải quan; 912 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 1.321 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các vụ vận chuyển trái phép ma túy do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, đơn vị đã phối hợp hiệu quả với lực lượng công an mở rộng điều tra, bắt giữ được một số đối tượng có liên quan.

Đối với các vụ việc vi phạm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt vi phạm hành chính 941 vụ, với số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 16 tỷ đồng; khởi tố và chuyển cơ khác đề nghị khởi tố vụ vi phạm hình sự đối với 17 vụ việc./.