Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, các cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị xử lý vi phạm về thuế, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 676 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 167 tỷ đồng; giảm lỗ 4.044 tỷ đồng.

Tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua đường viễn thông tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua đường viễn thông tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, đơn vị đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 59.938 hồ sơ kê khai thuế, tăng 362% (so với cùng kỳ năm trước); phát hiện nhiều sai phạm với số thuế yêu cầu kê khai bổ sung và ấn định thuế 23,7 tỷ đồng, tăng 120%; gồm: 45 hồ sơ khai bổ sung, 164 hồ sơ phải ấn định thuế và 652 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp (DN).

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng kiểm tra tại trụ sở 3.271 DN, với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 498 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 148 tỷ đồng, giảm lỗ 3.027 tỷ đồng; từ chối hoàn 40 tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị đã thu và nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 240 tỷ đồng. Tính bình quân, mức thuế truy thu, phạt và truy hoàn của mỗi hồ sơ kiểm tra tại DN đạt 152 triệu đồng.

Về công tác thanh tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 146 DN, với tổng số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 178 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 19 tỷ đồng, giảm lỗ 1.018 tỷ đồng; đã thu nộp NSNN trên 88 tỷ đồng. Nhìn chung, số thuế truy thu, phạt, truy hoàn bình quân của mỗi hồ sơ thanh tra đạt 1,22 tỷ đồng.

Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Ảnh Đỗ Doãn
Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Ảnh Đỗ Doãn

Chia sẻ về công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động triển khai biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, đơn vị sẽ tập trung mạnh vào lĩnh vực thương mại điện tử mà cụ thể là mời làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn về cơ chế trao đổi thông tin.

Cơ quan thuế tập trung vào hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS), cụ thể là xây dựng đề án kết nối với hệ thống dữ liệu các văn phòng công chứng trên địa bàn để có thông tin phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

‘‘Đơn vị cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro về hoàn thuế GTGT (theo Công văn 633/TCT-TTKT ngày 7/3/2022 của Tổng cục Thuế), trong đó tập trung đối chiếu xác minh thuế GTGT đầu vào của DN qua các khâu từ F1, F2, F3… đến khâu cuối cùng; tập trung rà soát, xác minh các nội dung rủi ro liên quan đến hoạt động xuất khẩu; triển khai cập nhập kịp thời phiếu đề nghị xác minh thông tin hóa đơn lên ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn…’’ - lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết./.