hcm

Bà Võ Thị Trung Trinh thông tin về ứng dụng đánh giá an toàn trong phòng chống COVID-19 trong ngày 5/5.

Ứng dụng này giúp doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo, đánh giá mức độ an toàn theo các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch thông qua website http://antoandn.tphcm.gov.vn hoặc thông qua điện thoại thông minh.

Hiện nay, ứng dụng này đã áp dụng đánh giá cho các bộ tiêu chí, gồm bộ đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona; bộ đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại. Tới ngày 8/5, Sở sẽ tiếp tục đưa ứng dụng bộ đánh giá an toàn trong phòng, chống COVID-19 vào cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, ứng dụng này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên Sở mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, người dân… để hoàn thiện trong thời gian tới.

"Mục đích cuối cùng của ứng dụng là giúp doanh nghiệp, các đơn vị, sở ngành thành phố chủ động được trong các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tự đánh giá tiêu chí an toàn, giúp các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố có thông tin trong công tác hoạch định chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch, các bài toán phân tích và dự báo để có giải pháp chống dịch phù hợp, hiệu quả", bà Võ Thị Trung Trinh nói./.

Theo TTXVN