anh moi

Giờ học tại trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Văn bản hướng dẫn nêu rõ, thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định về kế hoạch thời gian năm học do UBND thành phố (TP) ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trong đó, học phí các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập được thu không quá 9 tháng/năm học. Trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh, nếu các đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí, chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Riêng đối với các khoản thu theo thỏa thuận, các trường thu theo thời gian thực học, kế hoạch giảng dạy và mức thu phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Cũng theo văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP cho rằng, các khoản thu thực hiện Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", đều là khoản thu thỏa thuận theo nhu cầu của phụ huynh học sinh đăng ký tham gia. Do vậy, để đảm bảo chi phí cho chương trình (bao gồm các chi phí liên quan đến giáo viên nước ngoài) trong năm học nên mức thu này được thu theo định kỳ, có thể thu theo quý, học kỳ hoặc cả năm học (được tính theo khung thời gian năm học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).

Về công tác quản lý thu chi, công khai các khoản thu và tổ chức thực hiện, các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập phải công khai mức thu học phí và các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện công khai theo quy định. Tất cả khoản thu phải được đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh, nêu rõ nội dung các khoản thu.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các trường tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.

Nếu các trường ngoài công lập tổ chức học trực tuyến thì việc xác định mức thu học trực tuyến trong thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cần căn cứ tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để thực hiện các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học. Trường hợp, các trường không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ./.

Gia Cư