Cụ thể hơn về số thu nội địa 5 tháng đầu năm, báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, thu nội địa trừ dầu được 141.893 tỷ đồng, đạt 54,66% dự toán năm 2022 và tăng 19,59% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ dầu thô được 11.100 tỷ đồng, đạt 105,7% dự toán năm 2022 và tăng 89,52%.

Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Thực hiện thủ tục tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Đáng chú ý, các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng khá so với cùng kỳ, đạt 87.049 tỷ đồng, hoàn thành 54,6% dự toán năm và tăng 12,1%. Trong đó, số thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 13.072 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán năm và tăng 27,61%; số thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài được 32.947 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm; số thu từ khu vực khối tư nhân được 41.029 tỷ đồng, đạt 60,97% dự toán năm.

Bên cạnh đó là sự gia tăng của một số khoản thu khác như: Thuế thu nhập cá nhân tăng 26,66%, lệ phí trước bạ tăng 22,87%, thu tiền sử dụng đất tăng 92,54%, thu tiền thuê đất tăng 106%, thu tiền bán nhà tăng 206,6%, thu khác ngân sách tăng 105%...

Chia sẻ về công tác quản lý thu thuế thời gian tới, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhất là công tác phối hợp cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đồng thời, cục thuế tiến hành rà soát, đôn đốc 100% DN, tổ chức, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai thực hiện chuyển đổi thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT), theo Thông tư 78/2021/TT-BTC; tiếp tục triển khai vận động, tuyên truyền nhóm hộ kinh doanh theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh chuyển đổi qua phương pháp kê khai để chủ động sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế; triển khai cho các DN, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo lộ trình của Tổng cục Thuế; mở rộng triển khai, rà soát, kiểm tra đối với hộ cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.../.