nop thue tot

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh (thứ 4 và thứ 7 từ trái) vinh danh các doanh nghiệp có mức đóng góp lớn cho ngân sách. Ảnh ĐD

Trong đó, thu từ các hoạt động kinh tế được 154.643 tỷ đồng, đạt 85,31% dự toán (181.268 tỷ đồng) và giảm 1,54% (so với mức đạt được của năm 2019). Các khoản thu bao gồm: thu từ các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương và địa phương được 24.086 tỷ đồng, đạt 84,45% dự toán và giảm 5,91%; thu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài được 63.291 tỷ đồng, đạt 83,89% dự toán và giảm 2,72%; thu từ khu vực tư nhân được 67.265 tỷ đồng, đạt 87,53% dự toán và tăng 1,32%.

Ngoài nguồn thu từ khu vực kinh tế, thu từ các hoạt động khác được 99.739 tỷ đồng, đạt 102,44% dự toán và giảm 10,45%. Trong đó, thu tiền sử dụng đất được 7.588 tỷ đồng, đạt 75,88% dự toán và giảm 48,1%; thu lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại được 18.295 tỷ đồng, đạt 400% dự toán và tăng 18,88%; thu từ dầu thô được 10.977 tỷ đồng, đạt 89,97% dự toán (12.200 tỷ đồng) và giảm 49,95%.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2021, cơ quan thuế, hải quan sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN); tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

“Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan tài chính tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho DN, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, cơ quan thu tăng cường công tác hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho DN khôi phục sản xuất kinh doanh, tăng thu bền vững cho NSNN; chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế - xã hội, sức khỏe của DN, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố để tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế…” – bà Phạm Thị Hồng Hà nói./.

Đỗ Doãn