Cũng theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 8, toàn thành phố đã cấp 4.569 giấy phép xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.461.787,42 m2. Tính chung 8 tháng đầu năm, thành phố đã cấp 31.696 giấy phép xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng là 8.078.684 m2.

Đồng thời trong tháng 8, thành phố đã kiểm tra 7.939 công trình xây dựng, phát hiện 150 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 12,3% so tháng 7/2014 và giảm 69,5% so với cùng kỳ năm 2013 (491 vụ). Trong đó, công trình không phép là 69 trường hợp, sai phép là 64 trường hợp, vi phạm khác là 17 trường hợp. Thành phố đã ban hành 59 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 41.602 công trình xây dựng, đã phát hiện 1.442 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, công trình không phép là 1.018 trường hợp, sai phép là 345 trường hợp, vi phạm khác là 79 trường hợp.

Theo hochiminhcity.gov.vn