Tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tổ chức 3 phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam gọi thầu.

Theo đó, ngày 11/12, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 2.185/5.000 tỷ đồng tại kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Cụ thể: tại kì hạn 3 năm, huy động thành công 1.070/3.000 tỷ đồng gọi thầu, với mức lãi suất trúng thầu 5,2%/năm; tại kì hạn 5 năm, huy động thành công 1.115/2.000 tỷ đồng gọi thầu, với mức lãi suất trúng thầu 6,05%/năm.trái phiếu chính phủ sơ cấp

Ngày 10/12, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động thành công 656,265/5.000 tỷ đồng gọi thầu tại 3 kì hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm. Cụ thể: tại kì hạn 3 năm, Ngân hàng này huy động thành công 300/2.000 tỷ đồng gọi thầu, mức lãi suất trúng thầu 5,6%/năm; tại kỳ hạn 5 năm, huy động thành công 356,265/2.000 tỷ đồng gọi thầu, mức lãi suất 6,45%/năm; riêng kỳ hạn 10 năm, có gọi thầu 1.000 tỷ đồng nhưng không thành công.

Trước đó, ngày 8/12, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng gọi thầu 1.000 tỷ đồng tại 3 kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm, nhưng không thành công.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng trúng thầu đạt 214.344 tỷ đồng. Trong đó: Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 195.038 tỷ đồng (đạt 70,67% so với kế hoạch mới nhất); Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 10.703 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đấu thầu thành công 4.502 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước Hà Nội đấu thầu thành công 3.000 tỷ đồng, Quỹ Đầu tư Phát triển TP. Đà Nẵng đấu thầu thành công 1.100 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch trong tuần qua đạt hơn 32.128 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 6.426 tỷ đồng/phiên, tăng 10% so với bình quân phiên tuần kế trước.trai phieu chinh phu thu cap

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 23.166 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 22,32%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 36,75%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 33,98%; kỳ hạn 5-10 năm không có giao dịch; kỳ hạn 10-15 năm chiếm 6,95%).

Giao dịch repo đạt 8.961 tỷ đồng với kỳ hạn repos từ 29 đến 180 ngày.

Trong tuần giá trị giao dịch outright tín phiếu đạt 494,6 tỷ đồng, không có giao dịch repos nào được thực hiện.

Nếu tính từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt 810,937 nghìn tỷ và 16,029 nghìn tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 3.465,54 tỷ đồng cho trái phiếu và 68,50 tỷ đồng cho tín phiếu.

Bộ phận Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đánh giá, thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tuần qua khá trầm lắng, thanh khoản yếu. Nguồn cung vẫn khá dồi dào, nhu cầu có phần tăng nhẹ so với tuần kế trước nhưng vẫn ở mức thấp. Theo báo cáo của HNX, giá trị giao dịch 1 chiều toàn thị trường vẫn đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, nhưng được xác định do yếu tố kỹ thuật. Giao dịch tập trung ở các kỳ hạn dưới 5 năm.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, thống kê giao dịch trên hệ thống của HNX, trong tuần qua, khối ngoại tiếp tục một tuần bán ròng với khoảng 1.247 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp khối ngoại bán ròng “nghìn tỷ”, tuy nhiên, so với hai tuần kế trước, con số bán ròng tuần này đã giảm khá mạnh.

Tính từ ngày 1/1/2014, tổng giá trị giao dịch mua - bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 191.432 tỷ đồng, chiếm 11,8% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.

Bộ phận Nghiên cứu cho biết thêm, lãi suất thứ cấp duy trì đà tăng khá mạnh, tăng thêm 5-15 điểm và có sự phân hóa khá mạnh giữa các kỳ hạn. Theo đó, tăng mạnh nhất ở kỳ hạn 5 năm và chậm nhất ở kỳ hạn 10 năm. Cuối tuần, kỳ hạn 2 năm quanh mức 4,99%/năm, kỳ hạn 3 năm quanh mức 5,23%/năm, kỳ hạn 5 năm quanh mức 6,08%/năm và kỳ hạn 10 năm quanh 7,07%/năm.

Kỳ hạn

YTM thực hiện 8/12-12/12
(%)

YTM thực hiện
1/12 - 5/12
(%)

YTM chào trên YC 11/12/14
(%)

YTM chào trên GD 11/12/14
(%)

2 Tháng

3 Tháng

4,0016

6 Tháng

4,2989 - 4,2994

3,989 - 3,989

4,3001

9 Tháng

4,3996 - 4,3996

4,1622 - 4,3009

4,4648

4,8002

12 Tháng

4,1864 - 5,3022

4 - 4,6401

4,6500

4,6497

2 Năm

4,1878 - 5,0202

4,0001 - 4,95

4,8999

4,8228

3 Năm

4,5949 - 6,97

4,6 - 5,4999

5,1500

5,1498

3-5 Năm

4,9458 - 6,6

4,9499 - 6,5

5,775

5,4499

5 Năm

4,9462 - 6,734

5,6401 - 6,7317

5,9499

6,0499

7 Năm

6,7499

7-10 Năm

10 Năm

6,91 - 7,0001

6,92 - 8,0502

6,9990

7,1

15 Năm

7,7650

“Các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng của lãi suất tuần qua không có nhiều thay đổi: Tâm lý thận trọng của thị trường; Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng căng thẳng; Kho bạc Nhà nước chấp nhận lãi suất trúng thầu tăng 20 điểm trên các kỳ hạn”.

Trên thị trường sơ cấp, lượng trái phiếu trúng thầu vẫn ở tầm trung. Lãi suất trái phiếu sơ cấp tiếp tục tăng khoảng 20 điểm đối với hai kỳ hạn trúng thầu là 3 và 5 năm.

Tuần này, theo kế hoạch đấu thầu sẽ vẫn có 3 phiên đấu thầu được tổ chức. Nguồn cung trên sơ cấp theo đó vẫn duy trì ở mức rất lớn với khoảng 11.500 tỷ đồng tung ra thị trường.

Dự báo tuần này, lãi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp sẽ tiếp tục tăng nhẹ bởi các yếu tố tác động chưa thay đổi./.

Kế hoạch đấu thầu tuần này:

Ngày TCPH

TCPH

Kỳ hạn (năm)

KLGT (tỷ đồng)

15/12/2014

NHCS

3

400

5

500

10

300

15

300

17/12/2014

NHPT

3

2.000

5

2.000

10

1.000

18/12/2014

KBNN

3

2.000

5

2.000

15

1.000

Duy Thái