Buổi hội thảo được thực hiện theo kế hoạch thông tin tuyên truyền pháp luật năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được Bộ Tài chính giao.

Trong buổi hội thảo, các diễn giả giàu kinh nghiệm về lĩnh vực pháp lý và tài chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty quản lý quỹ Vinacapital đã chia sẻ các kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán: Hành lang pháp lý đang vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam; nhận định kinh tế, dự báo thị trường chứng khoán năm 2024… Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể nói trên; các hành vi bị cấm trên thị trường chứng khoán và một số lưu ý cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán...

Trang bị kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán cho sinh viên
Các sinh viên và đại diện các diễn giả tham dự chương trình. Ảnh: SSC

Trong khuôn khổ của hội nghị tập huấn, ngoài việc chia sẻ nội dung về các phương pháp đầu tư chứng khoán hiện nay và các vấn đề cơ bản trong đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các diễn giả còn cùng các em sinh viên sôi nổi trao đổi và giải đáp các vướng mắc về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hướng tới mục tiêu giúp sinh viên hiểu rõ và đúng về các vấn đề cơ bản trong đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có định hướng quản trị rủi ro khi là nhà đầu tư trong tương lai./.