Trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI tăng 17,5%
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 1/1/2022 đến 15/10/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 10/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 9/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,35 tỷ USD, tương ứng giảm 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 526 triệu USD, tương ứng giảm 22,2%; hàng dệt may giảm 240 triệu USD, tương ứng giảm 15,8%; giày dép giảm 125 triệu USD, tương ứng giảm 12,1%...

Như vậy, tính đến hết 15/10/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 296,34 tỷ USD, tăng 16,7% tương ứng tăng 42,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,12 tỷ USD, tương ứng tăng 29%; hàng dệt may tăng 5,63 tỷ USD, tương ứng tăng 22,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 5,4 tỷ USD, tương ứng tăng 14,1%; giày dép các loại tăng 5,38 tỷ USD, tương ứng tăng 39,3%... so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10/2022 đạt 10,45 tỷ USD, giảm 20,5%, tương ứng giảm 2,69 USD so với kỳ 2 tháng 9/2022.

Tính đến hết ngày 15/10/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 218,7 tỷ USD, tăng 17,5%, tương ứng tăng 32,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.