Triển lãm giới thiệu 116 tác phẩm của 116 tác giả được chọn lọc trong số 599 tác phẩm nằm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2014. Phần lớn các tác phẩm trưng bày được giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực, trại sáng tác của Bộ VH-TT&DL, tại các Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Triển lãm chuyên đề…

Trong số 116 tác phẩm có 69 tác phẩm hội họa, 37 tác phẩm đồ họa, 9 tác phẩm điêu khắc, 1 tác phẩm trang trí chất liệu gốm.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm cho thấy sự phát triển đa dạng của các loại hình nghệ thuật hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng với những chất liệu phong cách và bút pháp khác nhau của các họa sĩ ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các tác phẩm này được sáng tác qua những chuyến đi thực tế, trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác do Hội Mỹ thuật Việt Nam đứng ra tổ chức trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014.

Triển lãm được diễn ra từ 16/12 đến hết ngày 18/12 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật./.

Thảo Dương