triển lãm

Giới thiệu về trưng bày trước ngày khai mạc

Với 2 nội dung "Dấu ấn nơi miền quê" và "Dưới cờ Đảng vẻ vang", trưng bày "Bài ca kết đoàn" là lời khẳng định: "Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công".

Trong đó, "Dấu ấn nơi miền quê" là câu chuyện kể về những người con ưu tú trong cùng gia đình, dòng họ ở một số miền quê tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong khó khăn, gian khổ, những người con ưu tú vẫn luôn siết chặt tay nhau, với tinh thần: "Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết".

Phần nội dung thứ hai "Dưới cờ Đảng vẻ vang" khái quát lại chặng đường cả dân tộc Việt Nam dưới cờ Đảng cùng chung sức, đồng lòng vượt qua những chặng đường khó khăn sau chiến tranh, để xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", trong đó, Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm đất nước đã trải qua hành trình 35 năm đổi mới kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), là dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đi lên, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong không gian trưng bày, công chúng và du khách sẽ được tiếp cận nhiều tài liệu, hiện vật gợi nhớ ký ức về các kỳ Đại hội Đảng; có cơ hội gặp gỡ thân nhân của các nhân chứng lịch sử được giới thiệu trong trưng bày, lắng nghe những câu chuyện ký ức cảm động, để hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, cống hiến của lớp người đi trước vì sự trường tồn, phát triển của đất nước, của dân tộc.

Trưng bày diễn ra từ ngày 8 đến 28/2/2021.

Theo Chinhphu.vn