Đô thị hóa liên tục và sự giàu có của nhiều hộ gia đình Trung Quốc sẽ duy trì mức tăng trưởng của công ty bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng tình trạng cạnh tranh khốc liệt, trục lợi đang diễn ra giữa các công ty bảo hiểm sẽ làm suy yếu lợi nhuận năm 2014, theo báo cáo của Fitch Ratings.

Fitch Ratings cho rằng, các công ty bảo hiểm quy mô nhỏ, địa bàn hoạt động hạn chế và sản phẩm bảo hiểm ít đa dạng sẽ có kết quả lợi nhuận thấp trong năm 2014. Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Trung Quốc niêm yết lớn vẫn duy trì tăng trưởng, mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn do rủi ro ngày càng tăng cao.

Mặc dù nhiều công ty bảo hiểm đã cải thiện đầy đủ khả năng thanh toán qua việc bơm vốn chủ sở hữu mới, mở rộng kinh doanh nhưng sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm năm 2014, đặc biệt là bảo hiểm phi nhân thọ./.

H.C ( Theo asiainsurancereview)