Sau lễ chào cờ, phát biểu khai mạc của Tổ trưởng Tổ bầu cử, đồng chí Trần Tuấn Anh vinh dự là một trong những cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Cùng dự và tham gia bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 29 còn có đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và TP. Thủ Đức.

ta
Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bỏ phiếu bầu cử sáng 23/5

Chia sẻ với các cử tri tại địa điểm bỏ phiếu, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Toàn Đảng, toàn dân đang phấn khởi, khẩn trương triển khai đưa các nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Cuộc bầu cử lần này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy những thành tựu trong xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Trao đổi với lãnh đạo Đơn vị bầu cử số 29, phường Thảo Điền và lãnh đạo TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Thảo Điền và TP. Thủ Đức đã hết sức chủ động, sáng tạo, đảm bảo tổ chức việc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự mang ý nghĩa là ngày hội của toàn dân. Điều này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của TP. Thủ Đức, của TP. Hồ Chí Minh và của cả nước nói chung.

Trò chuyện với các cử tri tại Đơn vị bầu cử số 29, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ kỳ vọng: “Các vị đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này với sức trẻ và được đào tạo bài bản, sẽ hết lòng vì dân vì nước, kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng"./.

Tài Tâm