tem nhap khau

Kể từ ngày 1/7/2014 sẽ bãi bỏ mẫu tem xì gà nhập khẩu ban hành theo Quyết định 2807/QĐ-BTC.

Theo đó, mẫu tem xì gà nhập khẩu mới có kích thước (22x45) mm, được in trên giấy có nền hoa văn màu xanh cô ban, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 4 dòng chữ màu đen, ba dòng tiếng Việt và một dòng tiếng Anh. Dòng chữ trên cùngcó nội dung: “Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam”; Dòng chữ thứ hai: “Tổng cục Hải quan”; Dòng chữ thứ ba “Tem xì gà nhập khẩu”; Dòng chữ dưới cùng: “Imported Cigar Stamp”.

Số seri, ký hiệu năm phát hành: AA/20… Mỗi con tem được đánh số thứ tự liên tục từ 000.000.001, in mực màu đỏ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, bãi bỏ mẫu tem xì gà nhập khẩu ban hành theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng đối với mẫu tem mới này./.

TN