Hà Nội thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4
Hà Nội thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4. Ảnh: TL

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/6/2024, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai thử nghiệm thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID, theo Quy trình số 9118/QLHC- TTLLTPQG ngày 5/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.

Theo đó, từ ngày 22/4/2024, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngoài phương thức thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội (Công văn số 819/STP-PBGDPL ngày 15/3/2024 của Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/thong-bao), có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn); Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì công dân được nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội (nếu công dân có đề nghị).

Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Bộ Công an xây dựng và quản lý để xử lý các yêu cầu đăng ký, cấp và quản lý định danh, xác thực điện tử; quản lý sử dụng thông tin định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân như: Người dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền. Người dân theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ. Người dân có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác.