Từ ngày 6/2, giá vé các đoàn tàu trên các tuyến giảm đến 20%
Từ ngày 6/2, giá vé các đoàn tàu trên các tuyến giảm đến 20% tùy theo cung chặng, mác tàu (Ảnh: T.L)

Theo đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam, hàng ngày chạy 4 đôi tàu khách Thống nhất giữa ga Hà Nội - ga Sài Gòn: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Tàu khu đoạn phía Bắc, tuyến Hà Nội - Vinh chạy hàng ngày đôi tàu NA1/NA2. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng hàng ngày chạy 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8. Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy hàng ngày một đôi tàu SP3/SP4.

Tàu khu đoạn phía Nam, theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng hàng ngày chạy một đôi tàu SE21/SE22; tuyến Sài Gòn - Nha Trang hàng ngày chạy một đôi tàu SNT1/SNT2; tuyến Sài Gòn - Phan Thiết hàng ngày chạy một đôi tàu SPT1/SPT2.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của khách hàng, đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu Thống nhất và các tàu khu đoạn trên các tuyến.

Cũng theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, sau cao điểm vận tải Tết, từ ngày 6/2/2023, giá vé các đoàn tàu trên các tuyến giảm đến 20% tùy theo cung chặng, mác tàu./.