nganh thep

Trong suốt thời gian dài, ngành thép nước ta tồn tại nhiều bất cập. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 28/12/2016, Bộ Công thương đã phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá dự thảo Quy hoạch Hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, Vụ Công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì và đơn vị thực hiện là công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Cần nói thêm rằng, việc đặt hàng một công ty tư vấn nước ngoài để đánh giá dự thảo Quy hoạch hệ thống sản xuất thép Việt Nam của Bộ Công thương được đánh giá là một việc làm chưa có tiền lệ và tiến bộ. Bởi đây là cách để đánh giá, nhìn nhận khách quan, cầu thị trong việc xây dựng quy hoạch của ngành thép.

Do đó, nhằm kéo dài thời gian để giúp các đơn vị tư vấn nước ngoài khác có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, phương án và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia, Vụ Công nghiệp nặng vừa quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 1/2017 thay vì 15/1 như thông báo trước đó. Dự kiến, việc lựa chọn nhà thầu sẽ được hoàn tất trong tháng 2/2017.

Vụ Công nghiệp nặng cũng cho biết thêm, trên cơ sở danh sách các đơn vị đăng ký và gửi hồ sơ, Bộ Công thương sẽ tiến hành thành lập Tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu, đồng thời hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.

Đơn vị tư vấn nước ngoài được lựa chọn sẽ có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực và đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường.

Được biết, dự thảo quy hoạch ngành Thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đang trong quá trình lấy ý kiến và hoàn thiện. Theo yêu cầu của Thủ tướng tại công văn số 2822 ngày 7/12/2016, Bộ Công thương cần hoàn thiện dự thảo Quy hoạch ngành thép để trình Thủ tướng xem xét vào quý IV năm 2017./.

Tố Uyên