Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy sức sáng tạo của toàn thể công chức, nhất là đoàn viên thanh niên - thế hệ trẻ của Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên KBNN TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐTN ngày 10/4/2023 về phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, khuyến khích toàn thể công chức của đơn vị tham gia.

Tuổi trẻ Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030
Tuổi trẻ Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

Đánh giá vai trò, vị trí của thế hệ đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong giai đoạn phát triển KBNN đến năm 2030, nhằm phát huy tối đa mọi khả năng sáng tạo của thế hệ công chức trẻ, lãnh đạo KBNN TP. Hồ Chí Minh đã định hướng nhiều khía cạnh tiếp cận khác nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của chiến lược, giúp công chức ở từng vị trí việc làm đều có thể đưa ra các đề xuất, kiến nghị bám sát với thực tiễn công tác, đảm bảo tính khả thi và khoa học.

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi tìm ra các giải pháp thiết thực, hữu ích, hướng đến triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ của chiến lược một cách tốt nhất.

Bí thư Đoàn cơ sở KBNN TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Lan Anh cho biết, để hiện thực hoá những mục tiêu của chiến lược là cả hành trình, trong đó đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo và đặc biệt là phải đảm bảo sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của công chức, tiếp thu cái mới, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhằm phát triển KBNN theo hướng hiện đại, ban lãnh đạo KBNN TP. Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến chất lượng cuộc thi. Theo đó, ban lãnh đạo đã quán triệt đến toàn thể công chức tham gia cuộc thi không dừng lại ở phong trào phát động mà sau cuộc thi, mỗi công chức sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, để từ đó hiểu đúng, nói đúng và làm đúng theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Tuổi trẻ Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030
Cán bộ công chức KBNN TP. Hồ Chí Minh đang tìm hiểu các tư liệu phục vụ cho bài thi.

Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 tại KBNN TP. Hồ Chí Minh diễn ra rất sôi nổi, các cán bộ công chức và các đoàn viên thanh niên đều nghiêm túc thực hiện, phấn đấu hoàn thành bài dự thi với kết quả tốt nhất. “Từ khi kế hoạch phát động cuộc thi được triển khai, các công chức và các đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị luôn cố gắng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tranh thủ thời gian nghiên cứu các nguồn tài liệu tại Thư viện KBNN TP. Hồ Chí Minh, các nguồn tài liệu có sẵn trên mạng internet, sách, báo, công trình nghiên cứu khoa học… nhằm bổ sung kiến thức, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn” - Bí thư Đoàn cơ sở KBNN TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Lan Anh cho biết.

Đến hết ngày 10/5/2023, Đoàn Thanh niên cơ sở KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được 175 bài dự thi của công chức đơn vị.

Kết quả chính thức sẽ được công bố trên Diễn đàn nghiệp vụ KBNN TP. Hồ Chí Minh sau khi ban giám khảo hoàn tất chấm điểm các bài dự thi của thí sinh.

Bí thư Đoàn Phan Thị lan Anh cũng cho biết thêm, tại KBNN TP. Hồ Chí Minh, các công chức trẻ, đặc biệt là công chức vừa trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức KBNN năm 2021 tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 rất quan tâm đến nội dung chuyển đổi số trong hoạt động KBNN. Theo đó, các bạn tập trung đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động KBNN, trọng tâm là thực hiện số hóa dữ liệu, liên thông dữ liệu, hướng đến kho bạc số.

Đến hết ngày 10/5/2023, Đoàn cơ sở KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được 175 bài dự thi của công chức đơn vị. Kết quả sơ bộ, các bạn đoàn viên thể hiện sự hiểu biết về cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đề xuất nhiều ý tưởng thực hiện Chiến lược phát triển KBNN hiện đại từ chính vị trí việc làm đang đảm nhiệm như công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi, kế toán viên, công tác văn phòng về tổng hợp, pháp chế, tổ chức cán bộ… Kết quả chính thức sẽ được công bố trên Diễn đàn nghiệp vụ KBNN TP. Hồ Chí Minh sau khi ban giám khảo hoàn tất chấm điểm các bài dự thi của thí sinh.

Việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi tìm ra các giải pháp thiết thực, hữu ích, hướng đến triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ của chiến lược một cách tốt nhất./.