Tuyên Quang: Phát hiện, xử lý 390 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Ảnh minh họa

Trong đó, xử lý hành chính 387 vụ, xử lý hình sự 3 vụ. Các lực lượng chức năng đã tịch thu gần 150 m3 gỗ các loại, hơn 67 kg động vật hoang dã... Thu nộp ngân sách trên 1,6 tỷ đồng thông qua xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật, phương tiện bị tịch thu.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, so với cùng kỳ năm trước thì năm nay số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm đáng kể (giảm trên 100 vụ) nhưng tình trạng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng còn diễn biến phức tạp.

Việc các đối tượng lén lút khai thác mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tập trung chủ yếu trên địa bàn hai huyện Chiêm Hóa và Na Hang. Nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền cơ sở nhiều nơi còn thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện; sự tham gia, phối hợp của các ngành có liên quan trong công tác bảo vệ rừng còn hạn chế, trong khi đó lực lượng kiểm lâm còn mỏng, cách bố trí lực lượng chưa hiệu quả. Mặt khác, các đối tượng vi phạm, hoạt động ngày càng tinh vi, mạnh động hơn, vẫn còn tình trạng chống người thi hành công vụ.

Trong thời gian tới, để hạn chế tối đa các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang chủ động bố trí lực lượng, quản lý, vận hành các chốt, trạm, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng.

Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng để hỗ trợ cho 2 Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang, Lâm Bình trong công tác bảo vệ rừng; thực hiện có hiệu quả phương án nâng cao năng lực và trách nhiệm cho cán bộ kiểm lâm, kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo, công chức của cán bộ kiểm lâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ và phát triển rừng./.

Theo CPV