Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng là âm hơn 12,3 tỷ đồng và trên báo cáo tài chính hợp nhất là âm 12,7 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận biến động giảm sau kiểm toán do kiểm toán điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh tại công ty mẹ.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng nêu ý kiến nhấn mạnh khi cho biết, vào tháng 4/2021, công ty con của UDC là Công ty cổ phần Thành Chí đã xảy ra sự cố cháy kho số 5 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty bảo hiểm BIDV Vũng Tàu đã phối hợp với công ty con này thống nhất chỉ định Công ty cổ phần Giám định Smart là nhà giám định độc lập để tiến hành giám định hiện trường, đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại và trách nhiệm bảo hiểm.

Dựa trên kết quả giám định hiện trường, công ty con đã lập báo cáo ước tính giá trị tổn thất do hỏa hoạn là giá trị còn lại của nhà kho số 5 với số tiền là hơn 4,13 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan giám định độc lập vẫn đang trong quá trình thu thập, đánh giá thông tin, chưa công bố kết quả giám định nên chưa đưa ra nhận định về trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm, cũng như ước tính về số bồi thường đối với tổng thất của công ty con.

Trong kỳ, công ty con đã được Bảo hiểm BIDV Vũng Tàu tạm ứng bồi thường số tiền 800 triệu đồng và thực hiện thanh lý phế liệu kho cháy để bù vào giá trị tổn thất kho với gần 315 triệu đồng.

Do đó, tại ngày 30/6/2021, công ty đang ghi nhận các tài sản tổn thất do hỏa hoạn và số tiền thu thanh lý phế liệu kho cháy tại khoản mục Tài sản thiếu chờ xử lý số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Số tiền công ty bảo hiểm tạm ứng, công ty đang ghi nhận tại mục phải trả khác./.

Chí Tín