ict

Toàn cảnh của Diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam - ASOCIO 2014

Vietnam - ASOCIO ICT Summit 2014 là sự kiện quốc tế lớn nhất về CNTT khu vực châu Á, châu Đại dương do Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức thường niên luân phiên tại các nền kinh tế trong khu vực. Sau 11 năm, đây là lần thứ 2 Việt Nam giành được quyền đăng cai tổ chức. Năm nay với chủ đề "CNTT - phương thức phát triển kinh tế, xã hội và tái cấu trúc nông nghiệp" đã thu hút hơn 700 đại biểu trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Diễn đàn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Việt Nam có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên nền nông nghiệp Việt Nam hiện chưa gắn nhiều với công nghệ, trong đó có CNTT. Cùng với đẩy mạnh cải cách thể chế, những thành tựu về ứng dụng CNTT trong nông nghiệp được chia sẻ tại diễn đàn này sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu để Việt Nam vận dụng, nhằm phát triển nền nông nghiệp theo yêu cầu xanh, sạch và bền vững trong bối cảnh phải đương đầu với các thách thức mới".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, Việt Nam tiếp tục xác định CNTT là yếu tố then chốt tạo lập phương thức phát triển mới; là động lực quan trọng của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh của quốc gia và hội nhập quốc tế thành công; là con đường nhanh nhất để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, bước vào nền kinh tế tri thức, xã hội thông tin, tiến cùng thời đại./.

ASOCIO là hiệp hội quốc tế về CNTT của Châu Á - Châu Đại dương, với 22 hiệp hội thành viên chính thức, đại diện cho 22 nền kinh tế trong khu vực, bao gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đài Loan, Hongkong, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam...và 5 hiệp hội thành viên quan sát viên là: Mỹ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Canada.

Hồng Quyên