Ưu tiên đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Ảnh tư liệu

Số người tham gia tăng so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết quý I/2024, các chỉ tiêu cơ bản của ngành đều cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, hết quý I, cả nước có 17,392 triệu người tham gia BHXH (tăng 1,6%), 14,243 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng 1,67% và 90,168 triệu người tham gia BHYT (tăng 0,28%). Đồng thời, số thu của toàn ngành BHXH trong quý I/2024 cũng tăng 2,18% so với cùng kỳ năm 2023… Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh đầu năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức do sự phục hồi chậm chạp của các doanh nghiệp khiến số lao động sụt giảm trong 2 tháng đầu năm, kéo theo sự sụt giảm số người tham gia BHXH bắt buộc.

BHXH Việt Nam cho biết, có được kết quả này, toàn ngành đã triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án, kịch bản điều hành cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan rà soát dữ liệu phát triển người tham gia. Cùng với đó, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp xã; ban hành chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ các nguồn lực của địa phương.

Đồng thời, phân công cán bộ thu bám sát cơ sở, đơn vị sử dụng lao động để đốc thu BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động… Kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương… Nhiều địa phương đã phát huy cách làm sáng tạo, với rất nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT được triển khai, tập trung vào công tác truyền thông, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Chủ động đảm bảo quyền lợi người tham gia

Ưu tiên đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người dân ngồi chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Luyện Vũ

Trong 3 tháng đầu năm 2024, ngành BHXH Việt Nam đã luôn chủ động và nỗ lực giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; qua đó góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động. Cụ thể, số lượt khám chữa bệnh và số chi khám chữa bệnh BHYT đều gia tăng so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ tăng lần lượt là 5,28% và 12,64%. Theo tính toán của BHXH Việt Nam, bình quân tốc độ gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT là 10.000 tỷ đồng/tháng so với cùng kỳ năm trước. Về số chi BHXH một lần, BHTN, lũy kế đến hết tháng 3/2024 có 308.120 người hưởng BHXH một lần, 154.114 người hưởng BHTN.

Đồng thời, toàn ngành cũng kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết hưởng các chế độ; kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, gây thất thoát Quỹ BHXH. Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều chỉnh lương hưu trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) cũng đã tích cực vào cuộc, sẵn sàng, kịp thời điều chỉnh dữ liệu đảm bảo phù hợp với hiệu lực của thông tư về việc điều chỉnh lương hưu…

Đánh giá về các kết quả trên, tại hội nghị giao ban quý I mới đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, những kết quả trên là rất tích cực. Đây là cơ sở để ngành BHXH tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ trong quý II/2024 và những tháng cuối năm. Trong thời gian tới, để làm tốt công tác thu, phát triển người tham gia, tư lệnh ngành BHXH yêu cầu BHXH các địa phương cần tăng cường vai trò, hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, phát huy vai trò người đứng đầu, giao chỉ tiêu, đánh giá, kiểm tra, kiểm điểm…

Mặt khác, cần đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Các đơn vị cũng cần tăng cường phối hợp để đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính - công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới và kiểm tra chéo; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm…

Xây dựng, sửa đổi các luật về bảo hiểm xã hội

Trong quý I/2024, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật, dự thảo nghị định, thông tư liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi)…; phối hợp với Bộ Y tế giải quyết các vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia BHYT.