>> Đề nghị hỗ trợ cấp giấy đi đường cho các đơn vị hoạt động trong ngành chứng khoán

Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua trao đổi với lãnh đạo Công an TP. Hà Nội và đã đi đến thống nhất, chứng khoán thuộc danh mục ngành dịch vụ thiết yếu (thuộc Nhóm 1). Do đó, để tạo điều kiện cho ngành chứng khoán hoạt động liên tục, an toàn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đầu mối cấp giấy đi đường cho các công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ; thành viên lưu ký; văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn TP. Hà Nội (gọi tắt là công ty).

Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, các công ty lập danh sách gửi về Ủy ban trong ngày hôm nay (đến 20h, ngày 7/9/2021), trong đó, công ty chỉ được tỷ lệ tối đa 20% số lượng người lao động của công ty trên địa bàn TP. Hà Nội. Đối với trường hợp những công ty đã được Công an cấp phường, xã cấp giấy đi đường thì sử dụng như bình thường.

“Các công ty phải tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy đi đường đúng đối tượng và quản lý chặt chẽ giấy đi đường theo quy định” – Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.

Trước đó, nhằm đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động liên tục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi Công an TP. Hà Nội đề nghị hỗ trợ chấp thuận cho các công ty được sử dụng giấy đi đường đã cấp trước đây cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường theo quy định mới. Nguyên nhân là đến 19h ngày 5/9/2021 các công ty vẫn chưa được cấp giấy đi đường do chưa xác định được các công ty thuộc Nhóm 2 hay Nhóm 6, theo hướng dẫn của Công an TP. Hà Nội.

Được biết, từ tháng 3/2020, lĩnh vực chứng khoán đã được đưa vào danh mục ngành dịch vụ thiết yếu trong nền kinh tế để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan ở các tỉnh, thành phố được hoạt động bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Với vị trí là ngành kinh doanh thiết yếu như trên, soi chiếu hướng dẫn chi tiết về cấp giấy đi đường của Công an TP. Hà Nội công bố ngày 5/9/2021, thì doanh nghiệp ngành chứng khoán có tên trong cả Nhóm 2 và Nhóm 6. Tuy nhiên, điều đáng nói là các bước thủ tục xin giấy đi đường của Nhóm 2 và Nhóm 6 lại khác nhau. Chính vì vậy, qua tìm hiểu, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán đang gặp lúng túng vì thẩm quyền cấp giấy đi đường chưa thống nhất theo hướng dẫn./.

Duy Thái