Sáng 14/8, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 25, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, với khối lượng công việc của phiên họp lớn, phiên họp được tổ chức thành 2 đợt để vừa đảm bảo hoàn thành các nội dung trong chương trình phiên họp, vừa đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác khác trong tháng. Theo đó, đợt một của phiên họp từ ngày 14/8 đến ngày 18/8, đợt hai từ ngày 24/8 đến ngày 25/8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Tóm lược những nội dung chính của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các nội dung liên quan của 5 chuyên đề giám sát và sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn.

Theo chương trình kế hoạch giám sát năm 2023, UBTVQH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đồng thời, UBTVQH sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn định kỳ. Một năm, UBTVQH có hai phiên chất vấn vào tháng 3 và tháng 8. Tại phiên họp này, UBTVQH dành một ngày làm việc để chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Đây là một chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023.

UBTVQH cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo của các chuyên đề giám sát trong năm 2024 gồm: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”; chuyên đề giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25
Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 14/8.

Về công tác lập pháp, tại phiên họp này, UBTVQH xem xét cho ý kiến về 11 dự án luật và dự thảo nghị quyết để chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, bao gồm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Viễn thông (sửa đổi). 2 dự án luật sẽ UBTVQH cho ý kiến lần đầu đề trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

UBTVQH cũng sẽ xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết của UBTVQH về: quy định cụ thể chức vụ, chức danh sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân; quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền gồm: dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 2023-2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào các vấn đề về việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của toàn khóa cho đến nay, việc nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, công tác kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác đấu giá cũng như giám định tư pháp.

Đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và vấn đề giá gạo và xuất khẩu gạo trong giai đoạn hiện nay.