Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); xem xét đề nghị của Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội; xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Về lĩnh vực kinh tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 2). Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu việc này được làm sớm thì việc phân bổ vốn hoặc điều chỉnh vốn sớm sẽ tạo điều kiện cho công tác giải ngân.

UBTVQH khai mạc phiên họp thứ 7
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7

Một nội dung khác được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định tại phiên họp lần này là Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động Văn phòng Quốc hội và thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội. Để Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phấn đấu theo mô hình ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả thì cơ quan giúp việc cũng phải theo hướng đó. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là Đề án lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, cần quyết định sớm để triển khai thực hiện.

Cũng trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Theo Chủ tịch Quốc hội, với việc tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chúng ta có bài học quý để những kỳ họp “bất thường” trở thành hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Hàm ý đặt tên Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất là có thể có lần 2, lần 3 để xem xét những vấn đề bức xúc, quan trọng hoặc chuyên đề xây dựng luật, pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kết luật số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đặt ra nhiệm vụ lập pháp rất nặng nề với 137 nhiệm vụ lập pháp, nếu chỉ có hai kỳ họp một năm thì nhiều nhất cũng chỉ có 73 luật trong nhiệm kỳ. Do đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp khác nếu cần thiết.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.