Việc đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng (nhánh 1) được đưa vào vận hành có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy hết công suất của các giàn tụ bù 2.000A trên đường dây 500kV Bắc - Nam. Đồng thời, nâng khả năng tải của đường dây 500kV Bắc - Nam từ 1.000A lên 2.000A, truyền tải công suất từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam mùa khô 2015 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, đường dây này được vận hành sẽ giảm tổn thất chung toàn hệ thống, tăng cường độ tin cậy, ổn định vận hành cho hệ thống điện quốc gia và giải phóng công suất của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Được biết, đường dây 500kV Vũng Áng rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng (nhánh 1) được thiết kế với quy mô mạch kép từ sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng đến đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh mạch 1 hiện có, dài 17,02km.

Dự án đường dây 500kV Vũng Áng rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng (nhánh 1) do EVNNPT làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 493,130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Tây Hà Nội (394,5 tỷ đồng) và vốn tự có của EVNNPT./.

Tuấn Linh