Theo đó, Công ty NTACO bị phạt tiền 100 triệu đồng, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty này không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2015; báo cáo thường niên năm 2015; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HSX không đúng thời hạn về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 12/11/2015 do thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Quyết định phạt tiền 100 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, NTACO không báo cáo UBCKNN theo quy định hàng loạt tài liệu, như: Báo cáo thường niên năm 2015; BCTC quý III, IV/2015; giải trình BCTC quý III/2015; BCTC kiểm toán năm 2015; BCTC quý I, II, III/2016; BCTC soát xét bán niên năm 2016; BCTC quý IV/2015 (điều chỉnh ngày 30/3/2016); thông báo tổ chức ĐHĐCĐ lần II, lần III; thay đổi kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới; bãi nhiệm Giám đốc tài chính; …

Công ty này còn bị phạt tiền 85 triệu đồng, theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo đó, Công ty CP NTACO đã cấp khoản vay cho ông Lâm Hồng Nam - cổ đông của công ty và ký các hợp đồng ủy quyền thu nợ với Công ty CP Thu nợ Dân An là người liên quan của ông Nguyễn Thanh Sơn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty, đồng thời là Chủ tịch của Công ty CP Thu nợ Dân An) nhưng không công bố thông tin Nghị quyết của ĐHCĐ hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch và báo cáo UBCKNN.

Hiện nay, cổ phiếu ATA đang giao dịch trên UPCoM nhưng thuộc hạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với BCTC 2016; chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được phản ánh trong BCTC 2016 là số không dương,

ATA hiện có giá rất “èo uột”, đang giao dịch xung quanh mức 1.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí có phiên dưới cả mức này./.

Duy Thái