Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, sau khi công bố điểm sàn, các trường ngoài công lập nếu thấy vẫn cần thiết phải có một kỳ tuyển sinh riêng thì nộp đề án tuyển sinh lên. Bộ sẽ đưa ra lấy ý kiến, nếu phương án khả thi, được xã hội ủng hộ, Bộ sẽ cho phép trường áp dụng ngay trong mùa tuyển sinh năm nay.

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường sẽ được Bộ kiểm soát kỹ. Bộ GD&ĐT đã có kế hoạch thanh - kiểm tra sau khi kết thúc đợt xét tuyển và tuyển sinh, trường nào vi phạm về chỉ tiêu sẽ bị phạt nặng; không chỉ phạt trường mà còn cả với người đứng đầu cơ sở, là hiệu trưởng hoặc chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

Đối với thí sinh dự thi liên thông theo đề thi chung của Bộ, điểm sàn hệ liên thông sẽ bằng với điểm sàn của đại học, cao đẳng và tương ứng với từng khối thi. Điểm chuẩn các ngành sẽ do các trường tự quyết định phù hợp với chỉ tiêu của trường.

Thời gian xét tuyển của các trường sẽ kéo dài từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/10/2013. Trường phải công bố công khai các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển. Thời hạn xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày và công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

KT